Dnes je středa 21.8.2019, svátek má Johana
Katalog www stránek

Jméno:
Heslo:  
  Články na pokračování

AUTOR ČLÁNKU

Jan Jůna

Narodil se v roce 1956 v Kutné Hoře. Již v raném věku ho zajímala historie, zvláště starý Egypt. Publikoval články z pomocných historických věd a časopise Herold 1993-1998 a v Genealogii 1991-1998. Od roku 2005 zveřejňuje v časopise Heraldika příspěvky, které se většinou zabývají rodem Vítkovců. Dále se specializuje na dějiny Jindřichova Hradce ve 13. století.

Další články:


 • Oldřich I. z Hradce
 • Z historie, páni z Hradce I.
 • Vítek I. Z Hradce


 • Z historie, páni z Hradce I.

  Jindřich I. z Hradce

  Zahajujeme tímto životopisný cyklus význačných členů rodu pánů z Hradce.
  Jindřich byl synem Vítka z Prčice a matky neznámého jména. Narodil se kolem roku 1160, neboť již v roce 1185 zastává na dvoře vévody Bedřicha úřad podpodkoního.V této hodnosti se uvádí ještě v roce 1186. Následujícího roku byl vévodou Bedřichem povýšen na podkoního. Jeho otec nese v listinách titul hrabě a v roce 1194 před svou smrtí říšským svobodníkem. Roku 1194 tedy Vítek z Prčice umírá a o jeho rozsáhlé statky se dělí čtyři synové: Jindřich a tři Vítkové. Panství které Jindřich zdědil bylo největším dílem oproti třem Vítkům bratrům Jindřicha. Jindřich sídlil pravděpodobně na Vítkově hrádku u Blažejova. Mezi lety 1194 – 1205 se jméno Jindřicha v listinách nevyskytuje. Během těchto devíti let byl plně zaměstnán výstavbou svého hradu ve svém hlavním sídle v Jindřichově Hradci. Písemné doklady však mlčí.
  Z listin vyplývá, že Jindřich byl ve službách krále Přemysla I. Otakara. Svědčil na listinách královských i biskupských v letech: 1205, 1209, 1211, 1213, 1214, 1216. Rok 1216 došlo ke sporu mezi králem Přemysla I. Otakara a Ondřejem biskupem pražským. Spor vyústil tím, že papež Honorius III. Vyhlásil klatbu na českého krále. V tomto roce Jindřich I. z Hradce a jiní šlechtici píší papeži dopis ve kterém se zastávají svého krále. Papež jim odpověděl a pochválil. Po tomto byla klatba odvolána.
  V dalších letech svědčí se na listinách: 1218, 1219, 1220 a 1220. V roce 1222 zastával Jindřich úřad maršálka. Nadále byl svědkem při všech důležitých rozhodnutí krále Přemysla I. Otakara: 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1228 a 1230. Roku 1230 svědčí na poslední listině krále Přemysla I. Otakara, kterému věrně sloužil. V království českém nastoupil na trůn král Václav I., kterému již v roce 1230 svědčí Jindřich na listině. V letech 1230 – 1234 svědčí celkem na 16.ti listinách.
  Poslední listina na které svědčí Jindřich I. Se svými dvěma bratry, Vítkem starším (předkem pánů z Landštejna) a Vítkem mladším (předkem pánů z Rožmberka) nese datum 10.11.1234. Byla vydána v Brně a v ní mladý markrabě Moravy Přemysl (budoucí král Přemysl II. Otakar) potvrzuje privilegia řádu sv. Jana, udělené řádu jeho předchůdci.
  Z listin vyplývá, že Jindřichova manželka založila v J. Hradci špitál pro 12 nemocných při komendě řádu nemeckých rytířů. Tento řád Jindřich I. Pravděpodobně sám v J. Hradci usadil a svěřil mu duchovní zprávu ve městě.
  Jindřich I. z Hradce zemřel mezi 10.11.1234 – 17.2.1235. Na druhé listině z 1235 již svědčí Sezima syn Jindřichův. Jindřich I. Byl ženat se šlechtičnou neznámého jména a původu. Z jejich dětí jsou známi pouze dvě Sezima I. a Vítek I. Jindřich I. z Hradce byl pohřben v klášteře na Velehradě jako první šlechtic. Toto nám potvrzuje několik nadání klášteru za Jindřichovu duši.

  Formulář pro položení otázky


  Vepiš číslo dvacetdevět
  Jméno (bude uveřejněno)
  E-mail
  Text otázky (bude uveřejněn)

  Výpis otázek a odpovědí

  2011-09-19 12:58:29
  Vložil: Petr

  Otázka:
  Dobrý den, děkuji za zajímavé zpestření stránek.
  Odpověd:
  Dobrý den, nemáte zač. Brzy bude následovat další pokračování.  Všechna práva vyhrazena ©2003-2014 Jan Medek, verze 5.1
  ŘÁDKOVÁ INZERCE
  Cena SMS za tištěný inzerát je 20 Kč vč. DPH. Zveřejnění na internetu je zdarma. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz.